Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivämäärä: 1.5.2015
Päivitetty: 7.9.2016

Rekisterinpitäjä:

TTA ScanBalticin OÜ

Pinninkatu 47
33100 Tampere

Rekisterin nimi

TTA ScanBalticin asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on TTA ScanBalticin asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Tietoja voidaan käyttää TTA ScanBalticin toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin sekä TTA ScanBalticin markkinointitarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • Asiakkaan nimi
  • Postiosoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tilausten tiedot (tuotteet, päivämäärät, hinnat, maksutiedot)
  • Sähköpostiviestit TTA ScanBalticin ja asiakkaan välillä
  • Tietotekniset tiedot (asiakkaan IP-osoite, selain, käyttöjärjestelmä)

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä käytetään TTA ScanBalticin nettikaupassa olevaa sähköistä ostoskoria, johon asiakas syöttää tiedot tilausprosessin aikana. Tietotekniset tiedot saadaan automaattisesti asiakkaan internetselaimelta.

Henkilötietoja voidaan saada myös Väestörekisterikeskuksen ja muun osoite- ja numeropalveluita tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä esimerkiksi asiakkaan puhelinnumeron tai nimen perusteella.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta TTA ScanBalticin ulkopuolelle. Poikkeuksena on maksunvälityspalvelu Checkoutille maksun yhteydessä luovutettavat tiedot (tilauksen loppusumma, nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero). Tietoja voidaan käyttää myös tilastollisiin tarkoituksiin siten, ettei asiakasta pystytä tiedoista yksilöimään.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin on käyttöoikeus vain TTA ScanBalticin henkilökunnalla. Tiedot on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Tiedot sijaitsevat suomalaisella palvelimella, joka on suojattu teknisesti palomuurilla.

Paperimuodossa oleva materiaali säilytetään lukitussa tilassa ja tarvittaessa hävitetään tuhoamalla se paperisilppurilla.