GPDR

25 toukokuuta 2018 muuttuvat voimassa olevat henkilötietojen suojausta koskevat lain säännökset. Voimaan astuu nimittäin 27 päivänä huhtikuuta 2016 annettu yleinen tietosuoja-asetus (jäljempänä “GDPR”). Sen takia esitämme meidän asiakkaillemme sekä mahdollisille asiakkaillemme tämän tiedotuksen, jonka tarkoituksena on ilmoittaa teille, miten käsittelemme teidän henkilötietojanne.

Henkilötietojen rekisterinpitäjä
Teidän henkilötietojenne rekisterinpitäjänä, eli yksikkönä, joka päättää mihin tarkoituksiin ja millä keinoin henkilötietojanne käsitellään, on ReleGo Oy,  (jäljempänä ”GOGPS”). Tietojen antaminen on vapaaehtoista, mutta myös välttämätöntä sopimuksen tekemiseen sekä palvelun myöhempään toteuttamiseen.

Omia henkilötietoja koskeva tiedonsaantioikeus
Henkilötietojen suojausta koskevissa asioissa voitte ottaa yhtyettä tietosuojavaltuutettuun, sähköpostiosoitteeseen info@gogps.fi.

Tietojen kerääminen ja niiden käsittelemisen tarkoitus
Käsittelemme teidän henkilötietojanne, sillä se on välttämätöntä teidän kanssa tehdyn sopimuksen toteuttamiseksi, eli palvelun toteuttamiseksi (mikä on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaista), muun muassa seuraaviin tarkoituksiin:
• Käyttäjän ilmoittamiseksi tilausjärjestelmään sekä asiakaspalvelun toteuttamiseksi, lukuun ottaen tuotetarjouksen esittämisen ja tilauksen toteuttamisen (mikä on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaista);
• valitusten ja reklamaatioiden käsittelemistä varten (mikä on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaista);
• tehtyyn vakuutussopimukseen liittyvien korvausvaatimusten selvittämiseen (mikä on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaista), jolloin oikeutetulla edulla tarkoitetaan oikeutta korvausvaatimusten selvittämiseen;
• arkistointitarkoituksiin (mikä on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaista);
• tilastotarkoituksiin (mikä on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaista), jolloin henkilötietojen rekisterinpitäjän oikeutetulla edulla tarkoitetaan oikeutta tilastoihin meidän toimenpiteistämme, minkä ansiosta pystymme suorittamaan toimintaamme yhä tehokkaammin.

Sen lisäksi lain säännökset vaativat meiltä teidän henkilötietojenne käsittelemistä verotus- ja laskutustarkoituksiin.

Sitä paitsi teidän tietojanne voimme käsitellä markkinointitarkoituksiin, eli tuotteidemme ja palvelujemme markkinointiin. Mikäli teemme sen käyttämättä sähköisiä viestintävälineitä, kyseisten toimintojen oikeusperusteena on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta, jolloin henkilötietojen rekisterinpitäjän oikeutetulla edulla tarkoitetaan markkinointitoiminnan suorittamista. Ja mikäli käytämme siihen tarkoitukseen sähköisiä viestintävälineitä, esimerkiksi sähköpostia tai puhelinta, niin muiden voimassa olevien lain säännöksiä huomioon ottaen henkilötietoja käsittelemme ainoastaan teidän suostumuksenne perusteella (mikä on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaista).

Tietojen vastaanottajat
Teidän henkilötietojanne voidaan välittää muille yksiköille, jotka käsittelevät niitä omasta puolestaan, muun muassa:
• posti- tai- kuriiritoimintaa harrastaville yhtiöille;
• pankeille – minkä tarkoituksena on perusteettomien etujen palauttaminen;
• valtioelimille tai muille lain säännösten perusteella oikeutetuille tahoille, minkä tarkoituksena on meidän velvollisuuksiemme suorittaminen (verotoimistolle, lain täytäntöönpanoelimille, yms.);
• meidän tietojärjestelmiämme palveleville yksiköille (webhotelli-yhtiöille, IT-palvelujen toimittajille);
• yksiköille, jotka tarjoavat meille oikeusapuun, kirjanpitoon, verotukseen tai konsulttitoimintaan liittyviä palveluja.

Teidän tietojenne säilytysaika
Teidän henkilötietojanne tullaan säilyttämään niin kauan, kunnes sopimus on voimassa (palvelun toteuttamisen ajaksi), sekä sen päättymisen jälkeen:
• Sopimuksissa olevat tiedot – niin kauan, kunnes sopimukseen liittyvät korvausvaatimukset vanhentuvat (korkeintaan 10 vuoden ajan päivästä, jolloin sopimuksen toteuttaminen päättyi);
• Lain säännöksissä määriteltyihin tarkoituksiin, erityisesti kirjanpitoasiakirjojen säilytysvelvollisuuden noudattamiseksi, laskujen laatimiseksi, yms.;
• Takuun ja reklamaatioon liittyviä asiakirjoja tullaan säilyttämään 1 vuoden ajan takuun päättymisestä tai reklamaation selvittämisestä;
• Markkinointitarkoituksiin kerätyt tiedot:
• mikäli henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella – niin kauan, kunnes suostumus on peruutettu;
• mikäli henkilötietoja käsitellään GOGPS:n oikeutetun edun perusteella – niin kauan, kunnes sitä vastustetaan;
• Lomakkeen avulla välitettävät tiedot – niin kauan, kunnes mahdolliset korvausvaatimukset vanhentuvat (korkeintaan 3 vuoden ajan).

Tietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Teillä on oikeus saada pääsy teidän tietojenne sisältöön sekä oikeus vaatia niiden oikaisemista, niiden poistamista, niiden käsittelemisen rajoittamista, oikeus siirtää henkilötiedot, oikeus vastustaa niiden käsittelemistä sekä oikeus peruuttaa suostumuksenne minä tahansa hetkenä, mikä ei vaikuta oikeuteen henkilötietojen käsittelemiseen, jota suoritettiin suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista (mikäli tietoja käsitellään suostumuksen perusteella).
Tämän lisäksi, mikäli tulette siihen tulokseen, että suorittamiemme henkilötietojen käsittely rikkoo GDPR:n säännöksiä, teillä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, joka vastaa henkilötietojen suojaamisesta.

Henkilötietojen automatisoitu käsittely (profilointi)
Teidän henkilötietojanne tullaan käsittelemään automaattisesti (mukaan lukien profiloinnin muodon), mutta se ei tule aiheuttamaan minkäänlaisia oikeusvaikutuksia teidän suhteen, eikä se tule muutenkaan vaikuttamaan olennaisesti teidän tilanteeseen.

GOGPS:n harjoittaman henkilötietojen profiloinnin periaatteena on teidän henkilötietojenne käsitteleminen (myös automaattisesti), käyttämällä niitä joidenkin tietojen arviointiin ja erityisesti henkilökohtaisten mieltymysten ja kiinnostusten analysointiin tai ennustamiseen