GoGPS – paikannusjärjestelmä mukana teiden ylläpidossa. GoGPS haluaa parantaa palvelujaan ja GoGPS-yhteisömme auttaa toisiaan erilaisissa paikannusratkaisuissa.

Oletko ollut koskaan tyytymätön teiden hoitoon? Jos olet, niin GoGPS:n yhteistyökumppani on ratkaissut asian paikallistasolla.

lumiaura-leveä

GoGPS-järjestelmä tarjoaa tehokkaan palvelualustan teiden ylläpidon ratkaisuksi. Kuntalaiset pääsevät veloituksetta seuraamaan ylläpitoa oman kylän tai kaupungin alueiden sekä teiden osalta. Nyt kuntalaisten ei tarvitse soitella ja kysellä teiden ylläpidosta, vaan voivat seurata töiden etenemistä reaaliajassa.

Projektin kuvaus

Kunnossapidon ajoneuvot (kuten lumiaurat ja kuorma-autot) varustettiin älykkäillä GoGPS-paikantimilla, jotka lähettävät ajoneuvojen sijainnin ja käyttötiedot GoGPS-järjestelmään. Erikoisanturit lähettävät tiedot hiekoituksen ja/ tai aurauksen tilanteesta ja ylläpidon seuraajat voivat tarkastella työn etenemistä eri tieosuuksilla.

121Esimerkiksi hiekoitetut tieosuudet näkyvät kartalla vihreänä ja auratut tieosuudet näkyvät järjestelmässä sinisenä.

Lähestyimme GoGPS-paikannusratkaisua asukkaiden näkökulmasta. Asukkaat eivät saa tietoa vain huoltokaluston toiminnasta, vaan näkevät myös ylläpidon ongelmatilanteet. Jos aurauksen aikan eteen tulee jokin este (esim. väärin pysäköity ajoneuvo), kuljettaja painaa lähetyspainiketta. Painike rekisteröi hoitamattoman tieosuuden ja kuljettajan ei tarvitse kuunnella kuntalaisten valituksia hoitamattomista töistä. Järjestelmällä voidaan osoittaa, että valitus on turha ja riippumaton kuljettajasta.

Käyttöoikeuksien hallinnalla voidaan erotella kuntalaisten ja hallinnon pääsyä paikannusjärjestelmään. Edelliset voivat vain seurata tilannetta ja jälkimmäiset voivat hallita järjestelmää. Kuntalaiset voivat seurata teiden ylläpidon etenemistä joko tietokoneella tai puhelimella.

212

Yhteenveto

Lopulta kuntahallinto halusi kehittää kaikkia kunnossapitoon liittyvien prosessien läpinäkyvyyttä. Kuntalaiset voivat nyt seurata katujen kunnossapitoa reaaliajassa.  Kunnossapitokalustoa  ja -henkilöstöä ei voida enää syyttää hoitamattomista tie- ja pysäköintialueista.

Projektiryhmä sai kiitosta kotikaupungiltaan ja palvelusta kerrottiin sanomalehdissä ja internetissä. Toivotamme onnea yhteistyöyrityksellemme ja sekä uusia innovatiivisia sovelluksia paikannusratkaisullamme!